Un poble més amable, acollidor i sostenible

Per a les persones. Per a totes i tots. Des de l’Ajuntament de l’Alcora continuem apostant fermament per la millora de la mobilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques en l’espai públic.

En els últims temps, hem anat interioritzant aquesta cultura de l’accessibilitat i l’hem incorporada als nostres projectes i plans d’actuació amb la finalitat de crear entorns més amables per a tota la gent. D’aquesta manera, la voluntat de tindre un municipi accessible és un objectiu ja del tot inqüestionable i independent al fet que una normativa ho obligue.

En aquest àmbit d’actuacions, cal destacar que, en l’actualitat, estem immersos en l’elaboració del primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’Alcora i a punt de començar un dels projectes urbanístics més ambiciosos, la remodelació del carrer Enrique Grangel Girona, i la millora i creació de noves zones verdes.

Pel que fa al PMUS, encara que, donada la nostra població, no tenim obligació de realitzar aquest pla, considerem que és molt important dur-lo a terme per tal de millorar la mobilitat, l’accessibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat en els desplaçaments del nostre municipi.

A partir de les dades del diagnòstic es determinaran les manques que tenim i, al mateix temps, s’identificaran les noves oportunitats per millorar la mobilitat.

La iniciativa s’emmarca dins de l’Estratègia Europea de l’Alcora i de ‘l’Acora 2030’, pla ideat per transformar el nostre poble durant la propera dècada.

Entre els objectius del pla, que comptarà amb la participació ciutadana, es troba l’impuls de la mobilitat activa, així com la reducció de la circulació de vehicles en l’entramat urbà, la protecció i augment de la qualitat urbana, la recuperació de l’espai de la via pública per a maneres actives i la millora de la seguretat dels desplaçaments.

També serà fonamental la millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’itineraris per als vianants on se suprimisquen les barreres a les persones de mobilitat reduïda.

Per a potenciar i reforçar aquesta cultura de l’accessibilitat, a la qual feia referència abans, és primordial tindre una visió global, saber on estem i cap a on anem, seguint la idea del “pensa globalment, actua localment”, per un municipi més còmode, confortable, amable i més humà, amb una mobilitat adaptada al segle XXI.